JEŚLI CHCESZ BYĆ PRZYJACIELEM DZIECKA…

JEŚLI CHCESZ BYĆ PRZYJACIELEM WŁASNEGO DZIECKA…

Pamiętajmy, że dobrzy, wspierający dziecko rodzice:
 Mówią o swojej miłości do dziecka i okazują ją gestami, nie tylko wtedy,
gdy ono domaga się deklaracji.
 Są dumni z dziecka.
 Stwarzają poczucie bezpieczeństwa przez swoją obecność fizyczną,
nie krzyczą, nie biją, nie ranią uczuć krytyką, oceną, niesprawiedliwością.
 Przytulają, głaszczą, noszą na barana.
 Słuchają z uwagą.
 Są sobą, nie udają przed dzieckiem innych niż są ( np. mówią o swoich słabościach, co lubią, czego nie lubią).
 Są tolerancyjni – rozumieją, że dziecko ma swoje indywidualne potrzeby.
 Dostrzegają uczucia dziecka i akceptują płacz, złość, spontaniczną radość.
 Akceptują dziecko z jego płcią, urodą, defektami, ale ganią za złe zachowanie.
 Kierują się jasnymi dla dziecka normami i regułami, są konsekwentni.
 Zauważają i odpowiednio reagują na etapy rozwojowe dziecka,
nie wymagając za dużo od małego, a dając coraz więcej samodzielności dużemu.
 Nie przeszkadzają w spontanicznej aktywności dziecka, np. akceptują, gdy dwulatek wspina się po drabinie, pozwalają biegać starszemu, mimo, że się spoci, korzystają z okazji bycia razem, gdy sześciolatek garnie się do pomocy w kuchni.
 Nie karzą dziecka, gdy sama sytuacja niesie karę, chwalą za pracę i dobre chęci, a nie tylko za końcowy efekt.

Opracowała mgr Anna Pruchniewska
Przedszkolowo.pl logo