O NAS

loga-zdjc_exneeerW 1956 roku 1 września pierwsze dzieci przekroczyły progi nowo wybudowanego Przedszkola w Leśmierzu. Początkowo było to przedszkole przede wszystkim dla dzieci pracowników Cukrowni " Leśmierz". W późniejszych latach stało się ogólnie dostępne.
Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Ozorków.
Przedszkole pracuje w godzinach 7:00 - 16:00.
Podstawę programową realizujemy w godzinach 7:45 - 12:45.
Przedszkolaki bawią się i uczą w słonecznych, kolorowych i dobrze wyposażonych salach.

Dla 75 przedszkolaków w wieku 3-5 lat zorganizowanych w 3 grupach pracują 4 nauczycielki (w tym dyrektor), 4 nauczycielki prowadzące zajecia dodatkowe (religię, j. angielski, logopedię i rytmikę) oraz 3 pracowników administracji i obsługi.

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku
zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.
Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się
zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele
umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Pracownicy administracji i obsługi:

Główny księgowy
Intendent
Sprzątaczka
Kucharka.

Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego
wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły
granice, które będą nas zdumiewały. Aby były
niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały,
malowały , śpiewały i tańczyły oraz posiadały
niepohamowany głód wiedzy.

Organizujemy liczne uroczystości przedszkolne:
- Pasowanie na przedszkolaka
- Wróżby andrzejkowe
- Spotkania z Mikołajem
- Dzień Babci i Dziadka
- Bal karnawałowy
- Powitanie wiosny
- Dzień Matki i Ojca
- Piknik rodzinny
- Kolorowe Dni
- Urodziny każdego dziecka
- Zakończenie roku szkolnego.

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i
bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego
odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych
rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym
świecie.

W przedszkolu realizowane są programy:
- „ Razem w przedszkolu” WSiP
- „ Od przedszkolaka do pierwszaka” WSiP
- „ Dziecięca matematyka”
- „ Edukacja zdrowotna”
- „ Nasze przedszkole” MAC – Edukacja
- „ ABC..Program wychowania przedszkolnego XXI wieku”

Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do możliwości
rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają
stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne
umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
Przedszkolowo.pl logo