O NAS

loga-zdjc_exneeerW 1956 roku 1 września pierwsze dzieci przekroczyły progi nowo wybudowanego Przedszkola w Leśmierzu. Początkowo było to przedszkole przede wszystkim dla dzieci pracowników Cukrowni " Leśmierz". W późniejszych latach stało się ogólnie dostępne.
Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Ozorków.
Przedszkole pracuje w godzinach 7:00 - 16:00.
Podstawę programową realizujemy w godzinach 7:45 - 12:45.
Przedszkolaki bawią się i uczą w słonecznych, kolorowych i dobrze wyposażonych salach.

Dla 75 przedszkolaków w wieku 3-5 lat zorganizowanych w 3 grupach pracują 4 nauczycielki (w tym dyrektor), 3 nauczycielki prowadzące zajecia dodatkowe (religię, j. angielski i rytmikę) oraz 3 pracowników administracji i obsługi.
Funkcję dyrektora od 01.01.2016 r. pełni pani mgr Anna Pruchniewska.


Nauczycielki:

- mgr Kawczyńska Anna - wychowawca grupy 4 latków
P4234938J_enrwahq
P4294940J_enrwapp
- mgr Nowakowska-Abramczyk Edyta – wychowawca grupy 3 latków
- lic. Stasiak Barbara - wychowawca grupy 5 latków
- mgr Jeziorska Aneta – nauczyciel religii
- mgr Nowakowska-Abramczyk Edyta - nauczyciel języka angielskiego
- mgr Anna Kędyś - nauczyciel rytmiki

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku
zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.
Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się
zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele
umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Pracownicy administracji i obsługi:

- Nowicki Adam – główny księgowy
- Duda Małgorzata - intendent
- Wiktorska Anna – sprzątaczka
- Połczyńska Anna – kucharka.

Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego
wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły
granice, które będą nas zdumiewały. Aby były
niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały,
malowały , śpiewały i tańczyły oraz posiadały
niepohamowany głód wiedzy.

Organizujemy liczne uroczystości przedszkolne:
- Pasowanie na przedszkolaka
- Wróżby andrzejkowe
- Spotkania z Mikołajem
- Dzień Babci i Dziadka
- Bal karnawałowy
- Powitanie wiosny
- Dzień Matki i Ojca
- Piknik rodzinny
- Kolorowe Dni
- Urodziny każdego dziecka
- Zakończenie roku szkolnego.

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i
bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego
odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych
rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym
świecie.

W przedszkolu realizowane są programy:
- „ Razem w przedszkolu” WSiP
- „ Od przedszkolaka do pierwszaka” WSiP
- „ Dziecięca matematyka”
- „ Edukacja zdrowotna”
- „ Nasze przedszkole” MAC – Edukacja
- „ ABC..Program wychowania przedszkolnego XXI wieku”

Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do możliwości
rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają
stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne
umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
Przedszkolowo.pl logo