PROCEDURA DZIAŁANIA W PRZYPADKU CHOROBY DZIECKA

I. Przypadki, w których dziecko będzie odesłane do domu:
1. symptomy wskazują, że dziecko jest zbyt chore, aby pozostać w przedszkolu,
2. dziecko z powodu złego samopoczucia nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach,
3. stan dziecka wymaga fachowej opieki,
4. naraża inne dzieci na zarażenie się chorobą (np. uporczywy kaszel, ropny katar).
II. Objawy zaobserwowane u dziecka, upoważniające nauczyciela do poinformowania rodziców o konieczności zabrania dziecka do domu:
• SKÓRA: jeżeli na skórze pojawia się wysypka i temperatura ciała dziecka jest podwyższona lub jeśli wysypce towarzyszą zmiany w zachowaniu dziecka lub jeśli dziecko ma liszajec (swędzące, pęcherzykowate wypryski na skórze);
• OCZY: ropne zapalenie spojówek (białko oka jest zaróżowione lub zaczerwienione, a w oku zbiera się substancja ropna, która wycieka lub zasycha w oku);
• ZACHOWANIE: dziecko wykazuje symptomy przemęczenia lub jest poirytowane, płacze częściej niż zwykle (szczególnie dzieci najmłodsze);
• SYSTEM ODDECHOWY: dziecko ma problemy z oddychaniem;
• SYSTEM TRAWIENIA: dziecko ma biegunkę, w ciągu ostatnich 12 godzin wymiotowało;
• JAMA USTNA: w jamie ustnej pojawiły się krostki lub owrzodzenia i ślina wycieka dziecku z ust.
III. Kiedy dziecko może wrócić do przedszkola?
Poniżej podajemy minimalne wymagania czasowe ustalone przez lekarzy:
• WIETRZNA OSPA: minimum 6 dni od pojawienia się wysypki;
• LISZAJEC: po 24 godz. od rozpoczęcia leczenia (z koniecznością powiadomienia nauczyciela i dyrektora placówki);
• WSZY LUB ŚWIERZB: następnego dnia po rozpoczęciu leczenia (z koniecznością powiadomienia nauczyciela i dyrektora placówki);
• ZAPALENIE SPOJÓWEK: 24 godz. od chwili rozpoczęcia leczenia;
• ŚWINKA: 9 dni po zaobserwowaniu powiększonych gruczołów za uszami;
• ZAPALENIE GARDŁA LUB GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH: po 24 godz. od chwili ustąpienia podwyższonej temperatury, nie wcześniej jednak niż po ukończeniu kuracji antybiotykowej;
• OWRZODZENIE JAMY USTNEJ: w terminie ustalonym przez lekarza;
• KOKLUSZ: po 5-dniowym okresie zażywania antybiotyków;
• ODRA: 4 dni od chwili całkowitego zniknięcia wysypki;
• INNE POWAŻNE CHOROBY ZAKAŹNE (m.in. owsiki): w terminie ustalonym przez lekarza.

IV. Pozostałe informacje.
1. Przedszkole zawiadamia rodziców o chorobie dziecka i odseparowuje je od innych dzieci, jeżeli w jego oczach lub nosie zaobserwowano zielonkawą lub żółtawą flegmę, jeżeli dziecko kaszle flegmą lub jeżeli odczuwa ból zęba, gardła, ucha albo odczuwa mdłości, nawet jeżeli jego temperatura ciała nie jest podwyższona. Rodzic niezwłocznie musi odebrać dziecko z przedszkola.
2. Rodzice powinni zaprowadzić chore dziecko do lekarza i stosować się do jego zaleceń (łącznie z podawaniem dziecku antybiotyków), aż do chwili powrotu dziecka do przedszkola.
3. W razie wystąpienia choroby zakaźnej rodzice są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania dyrektora przedszkola.
4. Jeśli Rodzice uporczywie przyprowadzają dziecko z objawami choroby zobowiązani są do przyniesienia zaświadczenia do lekarza o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach przedszkolnych.

Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny zostać w domu.
Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych – katar to także choroba.
Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast powiadamiamy o tym rodziców.
Przedszkolowo.pl logo