Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

UWAGA RODZICE !!!
TERMINY REKRUTACJI
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ozorków:
Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:
1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
od 06.04.2017 do 12.04.2017
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 13.04.2017 do 21.04.2017 do godz. 15.00
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty
od 24.04.2017 do 27.04.2017 do godz. 15.00
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
28.04.2017 do godz. 15.00
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
od 04.05.2017 do 05.05.2017 do godz. 15.00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 08.05.2017 do godz. 15.00

Komunikat 2017-04-12, 10:51 | autor: mgr Anna Pruchniewska
Przedszkolowo.pl logo