RAMOWY ROZKŁAD DNIA

przedszkolaki_logo


7:00 – 7:45 Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań, kontakty okolicznościowe i indywidualne zaplanowane i wynikające z potrzeb dzieci, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulacyjnym.
7:45 – 9:00 Zabawy dydaktyczne, tematyczne, praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi. Prace porządkowo – gospodarcze , ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem, czynności higieniczne i samoobsługowe, śniadanie. (1 godzina do dyspozycji nauczyciela)
9:00 – 10:00 Zajęcia edukacyjne organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju(1 godzina zajęć dydaktycznych)
10:00 – 11:00 Pobyt dzieci na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe, sportowe, obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze, poznawanie różnorodnych środowisk przyrodniczych. (1 godzina zajęć na Świeżym powietrzu)
11:00 – 11:30 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, indywidualne i grupowe prace nauczycieli o charakterze obserwacyjnym ( pół godziny zabawy dowolne)
11:30 – 12:45 Zabawy uspokajające i relaksujące, opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy w teatr, utrwalanie wierszy i piosenek, zabawy dydaktyczne , gry planszowe, praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz dziećmi zdolnymi, czynności higieniczne i samoobsługowe. Obiad
(1 godzina do dyspozycji nauczyciela)
12:45 – 13:00 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań , indywidualne i grupowe, prace nauczycieli o charakterze obserwacyjnym (pól godziny zabawy dowolne)
13:00 – 14:30 Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci. Praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat lub kształtującym zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań w Sali, opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy w teatr, prace nauczycieli o charakterze obserwacyjnym. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Podwieczorek
14:30 – 16:00 Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, kontakty indywidualne, prace nauczycieli o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, stymulacyjnym , gry edukacyjne, planszowe z małym zespołem. Rozchodzenie się dzieci.
Przedszkolowo.pl logo